Selecteer een pagina

Hoe zorgelijk de opvoedingssituatie van Tom ook is, het valt me op dat Jeugdzorg al snel besloten heeft om Tom uit huis te plaatsen (zie artikel afgelopen vrijdag). Duidelijk is dat de moeder er een zeer rigide eetgewoonte op na houdt waardoor Tom in ieder geval een groeiachterstand oploopt en moeder hem tegen pesten beschermt door hem niet naar school te laten gaan. Verwacht Jeugdzorg dat Tom straks in het kinderhuis zijn warme prak zal op eten en vervolgens naar school zal gaan? Uit de tv-documentaire werd duidelijk dat Tom zeer loyaal is naar zijn moeder; hij zal dus vanuit loyaliteit alles uit de kast halen om niet aan de wensen van Jeugdzorg te voldoen. Het wordt tijd dat Jeugdzorg hulp inroept van derden zodat uithuisplaatsing pas als laatste optie gekozen wordt.

Wim Smid, Paterswolde