Coaching & Hulpverlening

Reguliere gesprekken zonder urgentie

Bij coachings-gesprekken is urgentie niet aan de orde. Ik heb zowel ervaring met coachen als met hulpverlening. Bij coaching kunt u denken aan het begeleiden van een werknemer met burn out. Bij hulpverlening bijv. aan ouders die vastlopen met hun puber rondom social media gebruik.

Snelhulp

Maximaal drie gesprekken op korte termijn 

Ook geconfronteerd met wachtlijsten? Juist in crisisachtige situaties staat men het meest open voor verandering. Daarom heb ik ervoor gekozen één dag per week beschikbaar te zijn voor Snelhulp: drie gesprekken op korte termijn. Voortzetting van de hulp kan via coaching.

Kosteloos spreekuur

Éénmalig gesprek 

Van het Kosteloze Spreekuur kan gebruik gemaakt worden bij twijfel na het doornemen van mijn website. Bijvoorbeeld vanwege gebrek aan ervaring met de hulpverlening, de wens eerst nader kennis te maken, of om andere persoonlijke redenen. In de agenda vindt u de hiervoor beschikbare tijden.

huisbezoek mogelijk  
OOK BESCHIKBAAR IN DE AVONDUREN

OVER MIJ

Welkom bij De Smidse
Coaching & Hulpverlening

Ik ben Wim Smid. In juni 2018 ben ik gestart met een eigen praktijk in Paterswolde: ‘De Smidse Coaching & Hulpverlening’. Sinds 2008 ben ik werkzaam als ouderbegeleider en systeemtherapeut bij Polyzoom, een GGZ-praktijk voor kind, jeugd en gezin. Per januari 2019 heb ik mijn werkzaamheden bij Polyzoom beeindigd. De keuze om zelfstandig te gaan werken heeft te maken met de toenemende regelgeving en protocollering door verzekeraars en gemeentes. Tevens is een aantal diagnoses uit het verzekeringspakket gehaald (oa. partner-relatieprobleem, ouder-kindrelatieprobleem, burn out, en identiteitsprobleem) waardoor een belangrijk deel van mijn werk binnen Polyzoom niet meer mogelijk is. Daarnaast geeft een eigen praktijk me de mogelijkheid om ook hulp te bieden bij problemen waarbij  geen psychiatrische symptomen spelen.

VOOR WIE | BIJ WELKE KLACHTEN?

Voor wie ?

Voelt u zich belemmerd in uw functioneren, lukt het niet meer om uw problemen op te lossen en bent u beland in een vicieuze cirkel? Dat werkt ondermijnend voor de levenslust  en remmend op het vermogen tot verdere ontplooiing. Gezien mijn ervaring als systeemtherapeut met alle leeftijden kunnen zowel jongeren, volwassenen, ouderen, als ook gezinnen, individuele gezinsleden en stellen een beroep op mij doen. Ik heb specifieke ervaring met KOPP-kinderen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) en kinderen die in de knel zitten vanwege  een (v)echtscheiding. Hiernaast een aantal voorbeelden van problematiek waarbij ik zou kunnen helpen.

Individuele problemen

Stemmingsproblemen zoals (faal)angst, onzekerheid, somberheid, boosheid, subassertiviteit, rouw, stress,  identiteitsproblemen.

Relatieproblemen

Vastzitten in een negatieve vicieuze cirkel, twijfels over wel/niet doorgaan met de relatie, uit elkaar gegroeid zijn of problemen rond vertrouwen.

gezinsproblemen

Opvoedingsproblemen (gedrag, schoolgang, social media), verschillen in visie en aanpak, samengestelde gezinnen.

werkgerelateerd

Burnoutklachten, conflicten met werkgever of collega’s, moeite met stellen van grenzen en gepest worden.

HOE WERK IK?

Visie & werkwijze

Vertrouwen en de klik tussen cliënt en therapeut zijn de meest bepalende factoren voor het resultaat van gesprekken (ca. 80%). Daarom besteed ik hier zowel aan het eind van het intake-gesprek als gedurende de behandeling aandacht aan. Naast mijn ervaring als systeemtherapeut in de GGZ, kunt u van mij verwachten dat ik geen oordelende houding heb, nieuwsgierig en invoelend ben en beschik over analytisch vermogen. Mijn behandeltechnieken komen voort uit de systeembenadering, psychoanalyse, cognitieve gedrags- en oplossingsgerichte therapie. Ik ben in staat mensen te prikkelen en uit te nodigen tot het vergroten van het eigen inzicht in het probleem en het vinden van een oplossing, Hierdoor wordt verandering in het denken, gevoel en gedrag gestimuleerd. Mijn vragen richten zich naast het huidige functioneren op de opvoedingsachtergrond en de sociale contacten: problemen komen vaak voort uit de wijze waarop men door de opvoeding is gevormd en het welzijn van mensen  wordt grotendeels bepaald door het contact met zichzelf en anderen (partner, kinderen, familie, vrienden, collega’s, werkgevers). In gesprekken staat het thema “verbinding” dan ook vaak centraal.

meer over mijn visie

Mijn artikelen

Door het lezen van mijn artikelen, sinds 2010 geschreven aan de Volkskrant kunt u mij als hulpverlener en mijn visie op de GGZ beter leren kennen. Ik hoop op interactie met de lezer.  Reacties  zijn dan ook van harte welkom! Ook zal ik regelmatig artikelen blijven schrijven over mijn vakgebied.

Laatste artikelen

Vechtscheiding en de gevolgen voor het kind als theaterstuk

Vechtscheiding in het theater Ik las in de Volkskrant over de theatervoorstelling ‘Goed scheiden’ waarin aandacht wordt besteedt aan de gevolgen van strijd na echtscheiding voor de kinderen. Er wordt vaak langdurig geprocedeerd door de advocaten van de ouders. Zij...

Resultaat beloond in jeugdzorg.

Resultaat beloond in Jeugdzorg. Vanmorgen las ik een artikel over het plan van de gemeente om door hen ingeschakelde hulpverleners uitbetalen op basis van het te behalen resultaat. De reden is dat de gemeentes inmiddels grote tekorten hebben en daarom efficiëntere en...

Ina Post vrijgesproken

Na 24 jaar blijkt er geen bewijs voor moord door een ziekenverzorgster op een patient en is zij vrijgesproken. Dhr. van der Voort van het Openbaar Ministerie ziet geen aanleiding om excuses aan te bieden en is zelfs teleurgesteld. Het politieonderzoek zou...

Tarieven

deze kosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars

€ 55,- / uur
(Gezins)inkomen tot €20.000

€ 70,- / uur 
(Gezins)inkomen tussen €20,000 en €50.000 

€ 85,- / uur 
(Gezins)inkomen vanaf €50.000

Contact & route

GROTE KAART & routebeschrijving

PLATTEGROND

PRAKTIJKADRES

Via de hoofdingang loopt u
rechtdoor naar de wachtruimte.
Dorpshuis Paterswolde
Bahler Boermalaan 4
9765 AP PATERSWOLDE
T 06-225 44 391
KvK: 71864970
bellen   

Praktische zaken

Huisbezoek is op verzoek mogelijk.
Buiten een straal van 5 km worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.

Graag zo vroeg mogelijk en uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak annuleren, zodat anderen gebruik kunnen maken van het geannuleerde tijdstip.

Vult u dit formulier in, dan gaat u akkoord met de cookie- & privacy verklaring
Zie “instellingen” in de cookie-balk onderaan de website.

Maak een afspraak

U kunt afspraken direct online inplannen. De agenda toont automatisch de beschikbare tijden voor de door u gekozen gespreksvorm. Na verzending ontvangt u een automatische bevestiging per mail, met alle afsprakendetails.

© 2018 Smidse Coaching & Hulpverlening | Fotografie: JWBB Fotografie | Castle Lock: Conger Design | Aambeeld: J. Macou | Pencil: M. Coxinha

© 2018  | Webdesign | Vormgeving | Hetty Bloem | Creative Journey | Groningen | Stadskanaal