Selecteer een pagina

Triest doch herkenbaar verhaal in het artikel “Contact zoeken met Jeugdzorg : fout” . De opmerking “Wij doen niet aan waarheidsvinding” wordt erg vaak gebruikt en het lijkt dat de hulpverlener al bij voorbaat zich hiermee verontschuldigt.

Mijn ervaring als GGZ-hulpverlener is dat Bureau Jeugdzorg een voor andere bij de casus betrokken hulpverleners vaak gesloten bolwerk is (wat hebben ze te verbergen?) waardoor er geen gebruik wordt gemaakt van de visie van de ander (bv GGZ-hulpverlener), erg jammer omdat jeugdhulpverleners vaak te maken hebben met complexe problematiek (vaak ook psychiatrisch) waarvoor ze te weinig geschoold zijn en hierdoor al bij voorbaat in een defensieve kramp schieten, en vaak de agressieve ouder (zie ook in dit artikel) niet durven te confronteren uit angst voor agressie en schadeclaims (komt overigens ook voor bij GGZ-hulpverleners). Het belang van het kind staat hierdoor helaas lang niet altijd voorop; een goede samenwerking tussen hulpverleners kan een hoop ellende voorkomen.

Wim Smid, Paterswolde