Selecteer een pagina

Om herhaling van drama’s als in Alphen aan de Rijn te voorkomen wil minister Schippers zich nu bezig gaan houden met het aanscherpen van de meldcode; alsof een andere code dit drama had kunnen voorkomen; het blijft mensenwerk. Ik ervaar als GGZ-hulpverlener dat sommige collega- hulpverleners erg snel en gemakkelijk gebruik maken van hun geheimhoudingsrecht, vaak gesteund door het management die geen zin heeft in negatieve berichtgeving.

Ik vraag me af of een hulpverlener de cliënt werkelijk een goede dienst bewijst door, zoals in dit geval, de zorgen van de ouders (ook al is de cliënt volwassen) te negeren. Mijn ervaring is dat de visie en durf van de hulpverlener bepalend is in het besluit om de geheimhouding te doorbreken, daar zal aanscherping van de meldcode mijns inziens geen invloed op hebben. De rigide opstelling van de KNMG maakt het er helaas niet gemakkelijker op.

Wim Smid, Paterswolde