Selecteer een pagina

Afgelopen zaterdag het schrijnende verhaal van de zus van een psychiatrische cliënt die zijn (en haar) moeder doodde, uit het verhaal komt naar voren dat hij regelmatig psychotisch was en dreigend naar anderen. In het verhaal wordt duidelijk dat er al veel signalen van de moeder en zus richting GGZ zijn geuit doch genegeerd. Als GGZ hulpverlener kom ik deze verhalen regelmatig tegen en constateer dat instelling zich erg gemakkelijk achter hun geheimhouding verschuilen als zij geconfronteerd worden met de gevolgen van hun werkwijze en vervolgens weer over gaan naar de orde van de dag, zo lang de instelling zich op een dergelijke manier kunnen verschuilen achter gemakkelijke argumenten als “We hebben naar eer en geweten gehandeld” zullen dergelijke drama’s zich gaan herhalen.

Wim Smid, Paterswolde