Selecteer een pagina

smeed het ijzer als het heet is

“Juist in moeilijke situaties ben je het meest ontvankelijk voor verandering.”

De Smidse is een koppeling van mijn achternaam en het  beroep van de smid. Als terugkerend symbool ziet u het gesmeden hekwerk dat veel associaties oproept met thema’s die regelmatig terugkomen in de gesprekken met mijn cliënten. Hieronder treft u een aantal voorbeelden van deze symboliek.

Smeden als het ijzer heet is

Het hek wordt gesmeed als het ijzer heet is. Mensen worden vaak geconfronteerd met wachtlijsten, terwijl juist in momenten van crisis de lijdensdruk groot is, waardoor men het meest gemotiveerd en ontvankelijk is voor geboden hulp en verandering van belemmerende patronen. Daarom is er de Snelhulp: Hiervoor ben ik één dag per week beschikbaar (donderdag).

Verbinding

In een hekwerk is alles met elkaar verbonden, net zoals de mens en zijn verbinding met zichzelf en de wereld om hem heen. Het thema Verbinding staat in de gesprekken met mij vaak centraal, omdat het welzijn van mensen grotendeels bepaald wordt door het contact met zichzelf en anderen. Raakt dit verstoord, dan kunnen er problemen ontstaan.

 

Open & gesloten

Een hek kan open en dicht. Dit mechanisme moet naar behoren functioneren. U kunt problemen ervaren wanneer u te open of te gesloten bent. De oorzaak hiervan ligt veelal in de opvoeding, traumatische gebeurtenissen, of het niet juist aanvoelen van sociale situaties.

Grenzen

Een hekwerk markeert een grens. Hoe bewaakt u uw grenzen, voor uzelf en de buitenwereld? Ook in relaties speelt het belang van (be)grenzen een belangrijke rol.

Onderhoud

Een oud hekwerk vraagt onderhoud om naar behoren te blijven werken. Datzelfde geldt voor relaties, met uzelf of anderen.

Doorgang

Een hekwerk is een doorgang naar een volgende plek. in gesprekken wordt gezocht naar de oplossing voor een probleem, zodat de cliënt weer verder kan.